ข่าวและประกาศของเว็บ

ประกาศสำหรับ นศท. ทุกนาย นะครับ

by ร.ท.ไพบูลย์ แผลติตะ -

เมื่อ นศท. Login เข้ามาในระบบครั้งแรกแล้ว 

1. ให้ นศท. เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นของตนเองก่อน 

    - โดยไปที่มุมบนขวามือ (v) เลือกเมนูประวัติส่วนตัว => แก้ไขข้อมูลส่วนตัว => รูปภาพส่วนตัว

2. เข้าไปศึกษาความรู้ในรายวิชาต่างๆ ตามชั้นปีของตนเอง
3. ให้ นศท. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ด้วยทุกครั้ง (สำหรับรายวิชาที่มีแบบทดสอบ)

4. เมื่อศึกษาความรู้ครบทุกรายวิชาตามชั้นปีของตนเองแล้ว ก็เป็นอันเสร็จสิ้นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ศฝ.นศท.มทบ.23 (e-Learning mstc23)

5. รอเข้ารับการสอบภาคปกติ ในระบบการสอบออนไลน์ ต่อไป

.....................................................................................................................................................................................