เป็นแบบทดสอบ สำหรับการประเมินผลในภาคทฤษฎี แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning mstc23) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับ นศท.ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 8

    เป็นแบบทดสอบ สำหรับการประเมินผลในภาคทฤษฎี แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning mstc23) ประจำปีการศึกษา 2564 

เป็นคู่มือ รด. New Gen. สำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

   เป็นการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรยุทธสาสมาธิออนไลน์ สำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 1 จำนวน 4 ชั่วโมง 

โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร และสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 31 วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น