เป็นคู่มือ รด. New Gen. สำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

   เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรยุทธสาสมาธิออนไลน์ สำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 3 จำนวน 4 ชั่วโมง 

โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร และสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 31 วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น