ข่าวและประกาศของเว็บ

ประกาศสำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 1-3 ที่รายงานตัวในห้วงที่ 2 (ในส่วนของมหาวิทยาลัย)

ประกาศสำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 1-3 ที่รายงานตัวในห้วงที่ 2 (ในส่วนของมหาวิทยาลัย)

by ร.อ.ไพบูลย์ แผลติตะ -
Number of replies: 0

*** ประกาศสำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 1-3 ที่รายงานตัวในห้วงที่ 2 (ในส่วนของมหาวิทยาลัย) ***

กำหนดการเรียน/การฝึก (ภาคปกติ) แบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning mstc23

กลุ่มที่ 7 (Group 7) เริ่มเข้าเรียนด้วยตนเองได้ตั้งแต่ 12 - 28 พ.ย.64 ประกอบด้วยสถานศึกษาวิชาทหารต่าง ๆ ดังนี้.-

1. ม.ขอนแก่น (023051001)

2. มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น (023051002)

3. ม.ศรีปทุม ขอนแก่น (023051150)

4. ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (023052006)

5. ม.กาฬสินธุ์ (023031083)

* ฝากฝึกจาก ศศท. (ปี 2 /อยู่ระหว่างทำเรื่องโอนย้าย) จำนวน 2 สถานศึกษาฯ คือ

   1. รร.เมืองพลพิทยาคม (023054022)

   2. รร.อนุกูลนารี (023034007)


* โอนย้ายสถานศึกษาฯ ระหว่างปีการศึกษา (ปี 1) จำนวน 1 สถานศึกษาฯ คือ
   

   - รร.หนองกุงศรีวิทยาคาร (023034016)
   

* โอนย้ายสถานศึกษาฯ ระหว่างปีการศึกษา (ปี 3) จำนวน 1 สถานศึกษาฯ คือ
   

   - ม.ขอนแก่น (023051001)

....................................................................................


Attachment 00 ชื่อและรหัสสถานศึกษาฯ ปี 1-3 ห้วงที่ 2.jpg