ข่าวและประกาศของเว็บ

ประกาศสำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 1, 2 และ 4 (ชายและหญิง) ทุกนาย

ประกาศสำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 1, 2 และ 4 (ชายและหญิง) ทุกนาย

by ร.อ.ไพบูลย์ แผลติตะ -
Number of replies: 0

   แจ้งกำหนดการสอบภาคทฤษฎีของ นศท. ชั้นปีที่ 1, 2 และ 4 (ชายและหญิง) ทุกนาย
   ศฝ.นศท.มทบ.23 จะทำการทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning mstc23 มีรายละเอียดดังนี้.-

   1. กำหนดการสอบ : ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2564 (สอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง)

   2. สอบเก็บตก : วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2564 (สอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง) และหมดเขตสอบเก็บตก วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.

   3. ประกาศผลสอบ : วันที่ 27 ธันวาคม 2564 (นศท. สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จากการส่งแบบทดสอบแล้ว)

   4. สอบแก้ตัว : วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2564 (เฉพาะ นศท. ที่ได้คะแนนสอบต่ำกว่าร้อยละ 50 เท่านั้น)

   5. * นศท. ที่ไม่ได้เข้าสอบภาคทฤษฎีตามวันและเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เลื่อนชั้นปี

   .................................................