ข่าวและประกาศของเว็บ

สำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 1 รอบเพิ่มเติม (เป็นกรณีพิเศษ)

สำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 1 รอบเพิ่มเติม (เป็นกรณีพิเศษ)

by ร.อ.ไพบูลย์ แผลติตะ -
Number of replies: 0

กำหนดการเรียน/การฝึก (ภาคปกติ) แบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning mstc23

กลุ่มที่ 8 (Group 8) นศท.สามารถเข้าเรียนได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชม. เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ม.ค.65 เวลา 23.59 น.

# สำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 1

Username (ชื่อผู้ใช้) : หมายเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)

Password (รหัสผ่าน) : รหัสสถานศึกษาวิชาทหารของตนเอง (9 หลัก)


// เน้นย้ำ// ขอให้ นศท. เข้าไปอ่านรายละเอียดที่มีอยู่ในโน้ตกลุ่มไลน์โอเพนแชท "นศท.ปี 1 (64)" ก่อนทุกครั้ง //


*** นศท. ที่มีปัญหาในการเข้าเรียนในระบบฯ

ให้รายงานตัวด้วย ชื่อ-สกุล, ชั้นปี, รหัสประจำตัว นศท., ชื่อ/รหัสสถานศึกษา พร้อมแจ้งรายละเอียดของปัญหาที่พบไว้ให้ครบถ้วน

เดี๋ยวจะมีครู/อาจารย์ที่รับผิดชอบ เข้ามาตรวจสอบและช่วยแก้ไขปัญหานั้นให้อีกครั้งนะครับ ***

...........................................................