ข่าวและประกาศของเว็บ

การสอบภาคทฤษฎีฯ สำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 8 (รอบเพิ่มเติม/เป็นกรณีพิเศษ)

การสอบภาคทฤษฎีฯ สำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 8 (รอบเพิ่มเติม/เป็นกรณีพิเศษ)

by ร.อ.ไพบูลย์ แผลติตะ -
Number of replies: 0

แจ้งกำหนดการสอบภาคทฤษฎีของ นศท. ชั้นปีที่ 1 (ชายและหญิง) กลุ่มที่ 8 
   ศฝ.นศท.มทบ.23 จะทำการทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning mstc23 เพิ่มเติมสำหรับ นศท.ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 8 มีรายละเอียดดังนี้.-

   1. กำหนดการสอบ : ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 (สอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง) หมดเขตการสอบ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.59 น.

   2. สอบเก็บตก : วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 (สอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง) หมดเขตสอบเก็บตก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.59 น.

   3. ประกาศผลสอบ : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 (นศท. สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จากการส่งแบบทดสอบแล้ว)

   4. สอบแก้ตัว : วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะ นศท. ที่ได้คะแนนสอบต่ำกว่าร้อยละ 50 เท่านั้น)

   5. * นศท. ที่ไม่ได้เข้าสอบภาคทฤษฎีตามวันและเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เลื่อนชั้นปี

   .................................................